Prețuri/tarife apă/canal, pentru servicii la limita de proprietate UAT

Comuna Ceuasu de Campie

Decizia nr 164-29-10-2021