Dreptul la asistență socială, măsuri pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale